«Цярпенне - вялікая сіла. Калі лопне…», Міхаіл Міхайлавіч Мамчыч

Выдавецтва «ЮрСаПрынт» Гародня

Паліграфічныя
друкарскія
і
выдавецкія паслугі
з
2010
года
Нашы выданні 2017 года

«Ёсць кнігі, якія трэба толькі пакаштаваць, ёсць такія, якія лепш за ўсё праглынуць, і толькі нешматлікія варта разжаваць і пераварыць; інакш кажучы, адны кнігі варта прачытаць толькі часткова, іншыя - без асаблівага стараннасці і толькі нешматлікія - цалкам і ўважліва».

Фрэнсіс Бэкан.

     

Андрэй Вашкевіч, Таццяна Касатая; «Зусім іншы горад. Гродна і гродзенцы ў вусных успамінах»
2017

«Зусім іншы горад. Гродна і гродзенцы ў вусных успамінах»
Андрэй Вашкевіч, Таццяна Касатая

У кнізе змешчаны ўспаміны 23 сведак, у асноўным ураджэнцаў Гродна і бліжэйшых ваколіц. Цэнтральнымі тэмамі ўспамінаў з’яўляюцца гарадская штодзённасць у міжваенны час, падзеі Другой сусветнай вайны, сацыяльныя і палітычныя змены ў першай палове ХХ ст.

Кніга арыентавана на шырокае кола чытачоў.

Степан Стурейко, «Беспокойные камни. 9 эссе для нового понимания архитектурного наследия»
2017

«Беспокойные камни. 9 эссе для нового понимания архитектурного наследия»
Степан Стурейко

Вокруг архитектурного наследия идут жаркие споры. Почему мы, уверенные что памятники нужно беречь, так часто их теряем? Как выходит, что профессионалы от охраны и реставрации на важные вопросы отвечают противоположно? И почему не получается сделать "как в Европе"?

Книга посвящена постановке диагноза. Мы рассмотрим основные проблемы охраны и реставрации и попытаемся сформулировать контуры будущего. Приготовьтесь к открытиям!

Виктор Саяпин, «Гродно и гродненцы. 30 лет ХХ века. 1944-1974 гг.»
2017

«Гродно и гродненцы. 30 лет ХХ века. 1944-1974 гг.»
Виктор Саяпин

Предлагаемая вниманию читателей книга является итогом многолетнего кропотливого труда по сбору материалов, документов, фотографий, относящихся к жизни Гродно и гродненцев в первые послевоенные десятилетия. Восстанавливался город, оживали промышленность, городское хозяйство, культура, наука, здравоохранение, народное образование, спорт. Рассматриваемый период – это тридцать лет после июля 1944 г. Иначе говоря – жизнь целого поколения гродненцев, которые родились в конце 1940-х – начале 1950-х гг. К середине 1970-х гг. они выросли, получили образование, специальность, обзавелись семьями. К этому поколению относится и автор этой книги...

Леанід Лаўрэш, «Шэпт пажоўклых старонак»
2017

«Шэпт пажоўклых старонак»
Леанід Лаўрэш

У кнізе, грунтуючыся на газетнай інфармацыі, працах гісторыкаў, мемуарах лідзян і архіўных матэрыялах, расказваецца пра падзеі на Лідчыне з 1900 па 1939 гг.

Кніга будзе цікавай жыхарам Лідчыны а ўсім таксама чытачом, які цікавяцца беларускай мінуўшчынай: настаўнікам і вучням агульнаадукацыйных школ, краязнаўцам, навукоўцам, выкладчыкам гісторыі і студэнтам.

Наталья Канюк, «Хранитель Жилибертии»
2017

«Хранитель Жилибертии»
Наталья Канюк

Историка и автора цикла статей в газете «Вечерний Гродно» Наталью Канюк почтили премией Юзефа Иодковского на научной исторической конференции Grodnae et orbi 4 ноября. Впервые эта премия вручалась посмертно...

Книга предназначена историкам, краеведам, студентам исторических факультетов и всем, кто интересуется историей Гродно.

Леанід Лаўрэш, «Маламажэйкаўская царква: гістарычны нарыс»
2017

«Маламажэйкаўская царква: гістарычны нарыс»
Леанід Лаўрэш

У кнізе, грунтуючыся на шматлікіх друкаваных і архіўных матэрыялах, расказваецца пра шматсотгадовую гісторыю аднаго з унікальных храмаў Беларусі – Маламажэйкаўскай (Мураванкаўскай) царквы. У дадатку прыводзяцца дакументы і матэрыялы XVI – ХХ ст. па гісторыі царквы.

Кніга будзе карыснай для чытача, які цікавіцца беларускай мінуўшчынай: настаўнікам і вучням агульнаадукацыйных школ, краязнаўцам, навукоўцам, выкладчыкам гісторыі і студэнтам.

Илья Мараш, «Страницы истории еврейской общины»
2017

«Страницы истории еврейской общины»
Илья Мараш

Илья Мараш – потомственный историк – продолжает исследования, начатые его отцом, гродненским ученым Яковом Марашем. Его монография посвящена более чем шестисотлетней истории еврейской общины города Гродно.

Основная цель исследования – рассказать правду о целях создания гетто, о условиях жизни в них.

Книга предназначена историкам, краеведам, студентам исторических факультетов и всем, кто интересуется историей Гродно.

Іван Буднік, «АД БЕРАГОЎ СВІСЛАЧЫ ДА КУЗНІЦЫ»
2017

«АД БЕРАГОЎ СВІСЛАЧЫ ДА КУЗНІЦЫ»
Іван Буднік

У кнізе на аснове дакументаў Цэнтральнага архіва Мінабароны РФ у Падольску разглядаюцца баявыя дзеянні завяршальнага этапа аперацыі “Баграціён” на тэрыторыі Гродзенскага раёна.

Прыводзяцца звесткі аб Героях Савецкага Саюза, загінуўшых у гэтых баях, а таксама атрымаўшых гэтае званне за вызваленне Гродзеншчыны, даюцца звесткі аб камандзірах воінскіх злучэнняў, вызваляўшых раён...

Даніловіч М. А., «Малыя жанры фальклору гродзеншчыны»
2017

«Малыя жанры фальклору гродзеншчыны»
Даніловіч М. А.

У манаграфіі падаюцца малыя жанры фальклорных твораў, сабраных аўтарам за апошняе саракагоддзе ў рэгіёнах Гродзеншчыны.

Адрасуецца філолагам: навукоўцам, аспірантам, магістрантам, студэнтам, настаўнікам і ўсім, хто цікавіцца беларускай мовай, беларускай духоўнай культурай.

Андрэй Чарнякевіч, «Памяць пра Гродна»
2017

«Памяць пра Гродна»
Андрэй Чарнякевіч

Гісторыя Гродна паміж дзвюма сусветнымі войнамі пакуль усе яшчэ не стала прадметам асобнага даследавання. Аднак, якой бы грунтоўнай і дасканалай ні была б гэта яшчэ не напісаная праца, яна не ў стане замяніць сабою вобраз горада, які ўжо паспеў ператварыцца ў самастойны аб’ект гістарычнай памяці...

У кнізе сабраны матэрыялы пра гістарычных асоб і іх радаводы. Біяграфічны даведнік прадстаўляе магчымасць пазнаёміцца з элітай міжваеннага Гродна 1919-1939 гг.

Аўтар паспрабаваў як мага шырэй ахапіць паняцце «эліта».

Кніга арыентавана на шырокае кола чытачоў.

Анатоль Гладыщук, «Замок Берестейский. Книга 1. РУСЬ»
2017

«Замок Берестейский. Книга 1. РУСЬ»
Анатоль Гладыщук

Научно-популярная монография «Замок Берестейский» посвящена 1000-летию древнего города Западной Руси – Берестье (Брест).

Впервые предложена систематическая и научно обоснованная концепция исторического развития одного из древнейших городов Беларуси – Берестья со времени его первого упоминания в самой древней Новгородской летописи в 1017 году до момента тотального уничтожения в 1660 году...

Главной доминантой в повествовании выступает предшественник Брестской крепости – один из древнейших белорусских замков – Берестейский замок, который в период с XIII по XVII столетия являлся резиденцией первых лиц в государстве и играл значимую роль в политической, экономической и общественной жизни города и государства.

Замок располагался на месте сегодняшнего археологического музея «Берестье». «Книга 1. Русь» включает 5 глав и охватывает период с первых упоминаний Берестья в летописных источниках до угасания Романовой ветви князей Западной Руси, правивших Берестьем.