«Цярпенне - вялікая сіла. Калі лопне…», Міхаіл Міхайлавіч Мамчыч

Выдавецтва
«ЮрСаПрынт»
Гародня

Паліграфічныя
друкарскія
і
выдавецкія паслугі
з
2010
года

Лічбавы
лазерны
каляровы
і
чорна-белы
друк

Нашы
выданні
2019
года

«Ёсць кнігі, якія трэба толькі пакаштаваць, ёсць такія, якія лепш за ўсё праглынуць, і толькі нешматлікія варта разжаваць і пераварыць; інакш кажучы, адны кнігі варта прачытаць толькі часткова, іншыя - без асаблівага стараннасці і толькі нешматлікія - цалкам і ўважліва».

Фрэнсіс Бэкан.

     

Д. М. Лебядзевіч, слоўнік-даведнік «Антычная літаратура ў імёнах, тэрмінах і назвах»
Кастрычнік, 2019

«Антычная літаратура ў імёнах, тэрмінах і назвах», слоўнік-даведнік
Д. М. Лебядзевіч

Антычнасць успрымаецца сучасным чалавекам як першы вопыт еўрапейскай цывілізацыі, яе пачатковы этап і разам з тым як яе фундамент. Неабходнасць выкарыстання набыткаў антычнасці як важнага зыходнага моманту для станаўлення і развіцця еўрапейскай літаратуры не падлягае сумненню. Да нашых дзён даследчыкі слоўнага мастацтва многіх краін паважліва ставяцца да твораў антычных аўтараў.

Адрасуецца шырокаму колу чытачоў.

Андрэй Павач, «Гродзенскія гісторыі ад Андрэя Павача»
Кастрычнік, 2019

«Гродзенскія гісторыі ад Андрэя Павача»
Андрэй Павач

Гэтая кніга пісалася лёгка, галоўным чынам вечарамі, каб адпачыць ад дзённых клопатаў, заглыбіўшыся ў цікавыя і не заўсёды добра зразумелыя нам сюжэты мінуўшчыны. Часцей за ўсё выходзілі кароткія тэксты, многія з якіх пры наяўнасці адпаведнай колькасці часу і натхнення маглі б стаць цэлымі кніжкамі. Але добра ўсведамляючы, што распараджаемся мы сваім зямным часам толькі ўмоўна, мы вырашылі не аддавацца марам, а перадаць сваю працу чытачам такой, якой паспелі яе зрабіць.

Адрасуецца шырокаму колу чытачоў.

Н. А. Иващенко, «Повседневная жизнь губѣрнскаго города Гродно (XIX – начало XX века)»
Октябрь, 2019

«Повседневная жизнь губѣрнскаго города Гродно (XIX – начало XX века)»
Н. А. Иващенко

В данном издании автор показал повседневную жизнь Гродно в XIX – начале XX века через систему организации и функционирования городского (коммунального) хозяйства, торговлю и сферу услуг. Многие из архивных документов, представленных в книге, впервые вводятся в научный оборот.

Собранный материал будет интересен как специалистам, так и широкому кругу читателей.

В. А. ВОРОБЬЁВ, «ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ»
Октябрь, 2019

«ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ»
В. А. ВОРОБЬЁВ

Представленная монография посвящена исследованию одной из малоизученных проблем, а именно преюдиции в уголовном судопроизводстве. Исследуются теоретико-прикладные проблемы преюдиции в ходе досудебного производства и судебного разбирательства. Анализируются различные аспекты преюдиции: история формирования; международно-правовой контекст; правовое регулирование преюдиции на постсоветском пространстве. Монография рекомендована студентам, магистрантам, аспирантам, преподавательскому составу юридических факультетов, а также сотрудникам правоохранительных органов.

«Паланэз Слонімскі літаратурны альманах № 1», Укладальнікі: Святлана АДАМОВІЧ, Сяргей ЧЫГРЫН
Кастрычнік, 2019

«Паланэз Слонімскі літаратурны альманах № 1»
Укладальнікі: Святлана АДАМОВІЧ, Сяргей ЧЫГРЫН

Прапанаванае выданне – першы нумар Слонімскага літаратурнага альманаха “Паланэз” – не вычэрпвае ўсе літаратурныя набыткі Слонімшчыны. Здаецца, што іх вычарпаць немагчыма. Гэта датычыць і мінулых стагоддзяў, і ХХI стагоддзя, бо Слонімшчына – адзін з найбагацейшых раёнаў Беларусі на літаратурныя таленты. Тут нарадзіліся ці часова жылі пісьменнікі, якія пісалі не толькі па-беларуску, але і на расійскай, польскай, ідыш, нямецкай, французскай, латыні, украінскай мовах...

А. Соколов, «ОТЦЫ И ДЕТИ «империи зла» часть 1»
Октябрь, 2019

«ОТЦЫ И ДЕТИ «империи зла» часть 1»
А. Соколов

В первой части книги «Отцы и дети “империи зла”» показан Советский Союз на примере нескольких человеческих судеб, отражающих идеалы и коллизии целой страны в период с тридцатых по семидесятые годы ХХ века. Исторические персонажи и глобальные события образуют фон, контекст, определивший характеры героев. Автор далек от однозначных восторгов и столь же однозначных филиппик. Он приводит к мысли: сущность той страны – признание нормы патологией, а патологии – нормой, что окажется причиной многих процессов в постсоветской России, и не только. Но это – предмет второй части книги.

Сяргей Марозаў «ІДЭЯ АДРАДЖЭННЯ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫМ ЖЫЦЦІ БЕЛАРУСІ (1795–1939 гг.)»
Кастрычнік, 2019

«ІДЭЯ АДРАДЖЭННЯ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА Ў ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫМ ЖЫЦЦІ БЕЛАРУСІ (1795–1939 гг.)»
Сяргей Марозаў

Першая частка кнігі ўяўляе сабой даследаванне ў кантэксце тэорыі сацыякультурнай траўмы праблемы месца і ролі ідэі адраджэння Вялікага Княства Літоўскага ў грамадска-палітычным жыцці Беларусі ў 1795–1939 гг. Абгрунтавана палажэнне аб гістарычнай ўстойлівасці гэтай ідэі, устаноўлены прычыны яе прывабнасці і даўгавечнасці.

У другой частцы кнігі змешчаны дадаткі, якія адлюстроўваюць розныя аспекты і храналагічныя зрэзы гісторыі руху за вяртанне дзяржаўнасці ВКЛ: ілюстрацыі, карты, а таксама архіўныя і апублікаваныя крыніцы (прыведзены цалкам або фрагментарна).

ПОЧОБУТ Наталья Александровна, «Сохранение и изучение археологического наследия музеями БССР (1944–1991 гг.)»
Сентябрь, 2019

«Сохранение и изучение археологического наследия музеями БССР (1944–1991 гг.)»
ПОЧОБУТ Наталья Александровна

Книга является первым в отечественной историографии комплексным исследованием деятельности государственных музеев в области документирования археологического наследия. Проанализирована работа музеев как специфической тезаврационной системы, обеспечивающей актуализацию археологических памятников, артефактов и коллекций. Новое направление музейной деятельности – музеефикация памятников археологии, формировавшееся в БССР в 1944–1991 гг. под руководством научно-исследовательских академических институтов – отражено в этой работе через характеристику проектов археологических музеев.

Владимир Крохмаль, «Объективная правосубъектность международных организаций в связи с теорией признания»
Июль, 2019

«Объективная правосубъектность международных организаций в связи с теорией признания»
Владимир Крохмаль

Настоящая работа посвящена теме правосубъектности международных организаций, которую обычно принято рассматривать как академическую идею. Тем более читателю будет интересно узнать о её практических аспектах, которые так или иначе обсуждались на всех важных этапах кодификации права международных организаций.

Чыкун С. Я., Пацэнка М. І., Хоміч А. Ц.; «Доўгія версты вайны»
Ліпень, 2019

«Доўгія версты вайны»
Чыкун С. Я., Пацэнка М. І., Хоміч А. Ц.

Гэтая кніга стваралася дзясяткі гадоў, пачынаючы з чэрвеня 1941 г. Яе пісалі нашы землякі, якія гінулі ў акопах і якія вярнуліся з перамогай... І тыя, хто быў вывезены ў Германію, хто ваяваў у партызанскіх атрадах, ці працаваў у глыбокім тыле. Гэта кніга аб вайне, аб людзях, якія перажылі яе, аб Вялікай Перамозе.

Іван Буднік, «Вяртанне з забыцця»
Ліпень, 2019

«Вяртанне з забыцця»
Іван Буднік

“Вяртанне з забыцця” – гэта не толькі вяртанне незаслужана забытых імёнаў мужных воінаў, нашых землякоў, якія аддалі сваё жыццё ў вайне з фашызмам у час Другой сусветнай вайны далёка ад сваёй радзімы ў складзе польскай арміі. Гэта і аповед аб іх крыжовым шляху на тую вайну, аб тых бітвах, дзе яны змагаліся. Адны з іх загінулі, другім пашанцавала выжыць, але і адны, і другія на многія гады былі аддадзены забыццю ў сябе на радзіме. Імёны загінуўшых воінаў, нашых землякоў, адсутнічаюць у спісах на радзіме, яны адшуканы ў лонданскіх і варшаўскіх архівах і былі апублікаваны гісторыкам Ю. Грыбоўскім у Беларусі ў газеце “Новы час”.

Сяргей Чыгрын, «Слонімшчына літаратурная»
Ліпень, 2019

«Слонімшчына літаратурная»
Сяргей Чыгрын

Аўтар кнігі згадвае жыццёвыя шляхі і раскрывае творчыя стасункі тых майстроў прыгожага пісьменства, чый лёс быў звязаны са Слонімшчынай.

Выданне найперш вызначаецца літаратурна-краязнаўчай накіраванасцю. Адрасуецца ўсім, хто цікавіцца гісторыяй роднага краю і мастацкім словам.

Жорж Баранашник, «Из истории евреев»
Июль, 2019

«Из истории евреев»
Жорж Баранашник

Книга посвящена избранным периодам истории еврейского народа. Рассказывая о представителях этого этноса, автор показывает выдающийся вклад евреев в мировую культуру, экономику, искусство, науку.

В книге рассматриваются взаимоотношения еврейской общины и государства на примере Российской империи, в состав которой некогда входила Беларусь. Как известно, на протяжении многовековой истории Беларусь являлась одним из крупнейших центров мирового еврейства. Здесь евреи составляли большинство городского населения.

Андрей Павач, «ГРОДНО. ЗА(зеркалье)»
Июнь, 2019

«ГРОДНО. ЗА(зеркалье)»
Андрей Павач

Вместе мы вспомним “Гродно в лихие 90-е...» и «Злачные места советского Гродно», обсудим «Странные личности (town freaks)» и «Темные» места нашего города», поговорим о судьбе городских пригорадах и перенесемся в удивительныйй мир тролля Grodno_Za…

А если вдруг ваши собственные воспоминания отличаются от тех, которые мы услышим, не удивляйтесь. Ведь, как заметил еще Льюис Кэрролл, в За(зеркалье) все немного иное, чем кажется...

Книга предназначена самому широкому кругу читателей.

Владимир Рабинович, «Рабинович, как тебе не стыдно!»
Май, 2019

«Рабинович, как тебе не стыдно!»
Владимир Рабинович

«Рабинович, как тебе не стыдно!» – первая книга маленьких рассказов большого писателя.

Книга предназначена самому широкому кругу читателей.

Анатоль Гладыщук, «Замок Берестейский. Книга третья. Res Publica»
Май, 2019

«Замок Берестейский. Книга третья. Res Publica»
Анатоль Гладыщук

Научно-популярная монография «Замок Берестейский», состоящая из трёх книг – «Русь», «Литва» и «Res Publica», посвящена 1000-летию древнего города Западной Руси – Берестья (Брест). Впервые предложена систематическая и научно обоснованная концепция исторического развития этого города, одного из древнейших в Беларуси, со времени его первого упоминания в самой ранней Новгородской летописи в 1017 году до времени тотального уничтожения в 1660 году. Доминантой в повествовании выступает один из старейших белорусских замков – Берестейский, предшественник Брестской крепости, который с XIII по XVII столетия был резиденцией первых лиц государства и играл значимую роль в политической, экономической и общественной жизни города и державы. Замок располагался на месте сегодняшнего археологического музея «Берестье».

«Книга 3. Res Publica» включает 4 главы: «Res Publica», «Восстание», «Шведы в Берестье», «Руина» и краткую историю дат и событий. В книге также полностью приводятся инвентари города и замка 1661, 1668 и 1682 гг.

Книга предназначена широкому кругу читателей.

Міхаіл Шымялевіч, «Збор твораў»
Май, 2019

«Збор твораў»
Міхаіл Шымялевіч

Кніга з’яўляецца зборам твораў лепшага знаўцы гісторыі Лідчыны, сябра Таварыства беларускай школы ў 1920-х гг. Міхала Шымялевіча (1879–1969). Яго працы маюць надзвычайную каштоўнасць і з’яўляюцца падмуркам сучаснага лідскага краязнаўства. Тэксты з 1906 па 1939 г. друкаваліся ў розных перыядычных выданнях, для публікацыі ў гэтай кнізе яны пракаментаваны і перакладзены на беларускую мову.

Кніга будзе цікавай аматарам гісторыі і прафесійным гісторыкам, усім чытачам, хто неабыякавы да беларускай мінуўшчыны.

Сяргей Токць, «МЯСЦОВАЯ ШЛЯХТА І ДЗЯРЖАЎНАЯ АДМІНІСТРАЦЫЯ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ Ў ГРОДЗЕНСКАЙ ГУБЕРНІ:  ЛАЯЛЬНАСЦЬ І СУПРАЦІЎ 1802-1860-ыя гады»
Май, 2019

«МЯСЦОВАЯ ШЛЯХТА І ДЗЯРЖАЎНАЯ АДМІНІСТРАЦЫЯ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ Ў ГРОДЗЕНСКАЙ ГУБЕРНІ: ЛАЯЛЬНАСЦЬ І СУПРАЦІЎ 1802-1860-ыя гады»
Сяргей Токць

У манаграфіі разглядаецца характар узаемаадносін шляхты Гродзенскай губерні і мясцовай дзяржаўнай адміністрацыі Расійскай імперыі ў 1802–1860-ыя гады. Прааналізаваны статыстычныя матэрыялы шляхецкага стану, якія збіраліся губернскімі ўладамі і выкарыстоўваліся для выпрацоўкі ўрадавай палітыкі адносна шляхты. Разгледжана дзейнасць шляхецкага самакіравання, самастойнасць якога паслядоўна абмяжоўвалася ўрадам і ўрэшце фактычна зліквідавана пасля паўстання 1863–1864 гг. Вызначана роля мясцовай шляхты ў фармаванні складу мясцовага чыноўніцкага корпусу. Манаграфія адрасавана даследчыкам гісторыі і шырокаму колу аматараў нашай мінуўшчы...

Николай Малишевский, «Давыд Городенский»
Июнь, 2019

«Давыд Городенский»
Николай Малишевский

Из учебников по истории еще со школьных времен нам знакомы имена Ганнибала Карфагенского и Александра Македонского, Сципиона Африканского и Карла Великого, Ричарда Львиное Сердце и Александра Невского... Но, к сожалению, порой мы не находим даже упоминания об исторических личностях – сыновьях нашей земли, достойных звания великих полководцев. Один из таких людей – Давыд (Давид, Давидко, Давыдко, David, Dawid, Dovydas) Городенский.

В древнерусских летописях этот исторический деятель именуется князем, в западноевропейских и польских хрониках – кастеляном или старостой Гродненского замка и зятем великого князя литовского и русского, в публицистике встречается эпитет «гроза крестоносцев»...

Виталий Родионов, «Музыкальная вселенная»
Апрель, 2019

«Музыкальная вселенная»
Виталий Родионов

Форму книги «Музыкальная вселенная» определяет триада: композитор-творчество-стиль. В книге рассматриваются произведения около трехсот композиторов, выявляются характерные черты их музыкальных стилей.

По содержанию книга представляет собой философскую концепцию, развернутую в пространстве и времени, в которой верхний, идеальный мир противостоит нижнему, реальному, Божественная духовность – человеческой бездуховности...

Татьяна Бернатович, «Деятельность нотариальных контор города Гродно и Гродненской области в 1944–1945 гг.»
Апрель, 2019

«Деятельность нотариальных контор города Гродно и Гродненской области в 1944–1945 гг.»
Татьяна Бернатович

Очень часто в ежедневной суете мы забываем о важных событиях не столь давнего прошлого. Так уж свойственно любому человеку не замечать то важное и непреходящее, когда оно рядом, а осознавать и оценивать его позже, по происшествию довольно долгого, в сравнении с продолжительностью человеческой жизни, промежутку...

В книге на основе архивных источников рассказывается о становлении нотариальных органов в Гродно и Гродненской области. Издание адресовано всем, кто интересуется послевоенной историей Гродненщины.

«Гродненская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения», справочник
Январь, 2019

«Гродненская губерния: государственные, религиозные и общественные учреждения (1802-1917)»
Т. Ю. Афанасьева и др.

В настоящем справочнике в систематизированном виде представлена история органов государственной власти и управления, полиции, жандармерии, судебных, медицинских, общественных и др. учреждений и организаций Гродненской губернии с 1802 по 1917 гг.

Издание предназначено для широкого круга пользователей – сотрудников архивных и научно-исследовательских учреждений, историков, аспирантов, студентов высших учебных заведений, краеведов и для всех, кто интересуется историческим прошлым своего края.

А. А. Аутко, Г. И. Гануш и др.; «В мире экологизированного и органического овощеводства»
Cтудзень, 2019

«В мире экологизированного и органического овощеводства»
А. А. Аутко, Г. И. Гануш и др.

В данном издании освещены организационные и научные предпосылки развития производства органической и экологизированной продукции овощей. Представлен материал о технологиях возделывания овощных, пряноароматических, лекарственных культур и картофеля в системе органического и экологизированного земледелия, включающих способы выращивания рассады овощных культур, севообороты, особенности основной обработки почвы, раскрыта роль сидеральных удобрений и биологических препаратов в оздоровлении почвы, показана значимость орошения и основные направления защиты от сорняков, болезней и вредителей.

Книга предназначена для специалистов овощеводческих хозяйств, фермеров, научных сотрудников, преподавателей вузов, колледжей, аспирантов, магистрантов и студентов аграрного профиля и широкого круга читателей.